Start 
   Hosting 
   Applikationer 
   Helpdesk 
   Kunder 
   Verktyg 
   Tjänster 
   Kontakt 
  


Välkommen till Dominoplaza

Dominoplaza erbjuder dig en fullskalig och flexibel driftsmiljö för dina Lotus Notes applikationer. Dominoplaza har sedan 1997 ombesörjt drift och hosting av såväl enskilda Notes/Domino applikationer som fullskaliga klusterlösningar med kombinerade plattformar. Vi erbjuder även drift och hosting av helt eller delvis Java baserade applikationer.


Verktyg
Under de åren som Dominoplaza varit verksamt har Dominoplazas administratörer sett olika behov av verktyg som saknas i Lotus Notes/Domino. Detta har resulterat i några produkter som nu finns att köpa. Dessa verktyg är alla testade och används av professionella Notes-administratörer.

ACL Manager är ett verktyg för att jobba med ACL i Notesdatabaser. Man får en suverän överblick och kan även sköta fler ACLer samtidigt

Replication Manager är ett administrationsverktyg för hantering av replikor av Notesdatabaser mellan servrar inom och utanför kluster.

Domino hosting
Den vanligaste typen av hosting är att du hyr plats på en Dominoserver som du delar med andra. På detta sätt kan du med låga kostnader få en säker och stabil driftsmiljö åt dina Dominodatabaser. Du kan också hyra en dedikerad server. Detta är en server där bara du har dina applikationer. Då kan du vara säker på att ingen annans applikationer kommer störa dina.
Dominoplazas hostingtjänster finns från 1200 kr/mån
Hos dominoplaza hostas alltifrån finansiella lösningar för smslån och mikrolån till stora industrikoncerner som kräver högsta möjliga säkerhet i sin IT miljö.
Läs mer om hosting under fliken »hosting«


Applikationer
På Dominoplaza kan man hyra färdiga applikationer som går att använda direkt.
Bland applikationerna finns corp.mintranet, corp.educationscenter, corp.projects mfl.
Läs mer om applikationerna under fliken »applikationer«


Lotus and IBM Business Parner
Dominoplaza är business partners med IBM och Lotus.

Lotus  IBM
corpguide systems

 

©2014 Dominoplaza Nordic, Gumshornsgatan 11, S-114 60 Stockholm, Sweden, Tel. +46(0)8-410 224 00